ของหวานและเครื่องดื่ม

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

เรดเบอร์รี่พานาคอตต้า

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

น้ำส้มยูสุน้ำผึ้ง (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

น้ำส้มยูสุน้ำผึ้ง (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชาส้มยูสุ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

เอิร์ลเกรย์ ลาเต้ (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

เอิร์ลเกรย์ ลาเต้ (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

คาปูชิโน (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

คาปูชิโน (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

กาแฟดำ (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

กาแฟดำ (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ลาเต้ (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ลาเต้ (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชามะนาว

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชาสตรอเบอร์รี่บลอสซั่ม

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชาซัมเมอร์ฟรุตที

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชาส้มยูสุ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชานมไทย

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชานมเอิร์ลเกรย์

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ช็อคโกแลต

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชาเขียวมัชชะลาเต้