สลัด

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดซีซ่าร์

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดโตเกียว

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดสไปซี่ปูนิ่ม

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดสไปซี่แซลมอน

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดแซลมอนเทมปุระ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดร็อคเก็ตพาร์ม่าแฮม

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดไส้กรอกอาราบิกิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สลัดอกเป็ดรมควัน