อากะ กุ้งเผา

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

อากะ กุ้งเผา

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

<จานที่ 2 ลด 50%> อากะ กุ้งเผา (จากราคาปกติ 780 บาท)