1 ฟรี 1 เมื่อสั่ง ข้าวหน้าเต้าหู้มาโป (ไซซ์ R) ฟรี เสี่ยวหลงเปานึ่ง


ในเซตประกอบไปด้วย (เลือก 2 อย่าง)

Add On

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ